• Sản phẩm

Tủ ATS

Tủ ats là một hệ  thống được thiết kế với mục tiêu duy trì nguồn điện. Khi tín hiệu nguồn lưới bị mất hoặc lỗi phase, quá áp thì bộ điều khiển sẽ nhận tín hiệu lỗi và sẽ tự động chuyển sang một nguồn khác ổn định hơn. 

Scroll