• Sản phẩm

Thang máng cáp

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp và thi công lắp đặt thang máng cáp

Các dự án Tiêu Biểu:

- Khu văn phòng và nhà Ở The Pride ( khu đô thị  An Hưng, Hà Đông, Hà Nội

- Tòa nhà số 6 hầng bài

- Khu công nghệ cao láng hòa lạc

Scroll