20

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN T.H.T VIỆT NAM - kiến tạo giá trị cuộc sống

EnglishVietnamese
Máy bơm hút giếng khoan Shimizu PC 260 BIT (750w)
Máy bơm hút giếng khoan Shimizu PC 260 BIT (750w)

Mã: Shimizu PC 260 BIT

Giá: Liên hệ

Máy bơm tăng áp Shimizu PS 230 BIT (240w)
Máy bơm tăng áp Shimizu PS 230 BIT (240w)

Mã: Shimizu PS 230 BIT

Giá: Liên hệ

Máy bơm tăng áp Shimizu PW 132 BIT (125w)
Máy bơm tăng áp Shimizu PW 132 BIT (125w)

Mã: Shimizu PW 132 BIT

Giá: Liên hệ

Máy bơm tăng áp Shimizu PS 130 BIT (125w)
Máy bơm tăng áp Shimizu PS 130 BIT (125w)

Mã: Shimizu PS 130 BIT

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước chân không Shimizu PS 226 BIT (240w)
Máy bơm nước chân không Shimizu PS 226 BIT (240w)

Mã: Shimizu PS 226 BIT

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước chân không Shimizu PS 128 BIT (125w)
Máy bơm nước chân không Shimizu PS 128 BIT (125w)

Mã: Shimizu PS 128 BIT

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước chân không Shimizu PS -126 BIT (125w)
Máy bơm nước chân không Shimizu PS -126 BIT (125w)

Mã: Shimizu PS 126 BIT

Giá: Liên hệ

Ebara
Wilo
TCEMGROUP
Elimsan
3M
GUCBIR