20

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN T.H.T VIỆT NAM - kiến tạo giá trị cuộc sống

EnglishVietnamese
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CST 550/3
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CST 550/3" (4 kw)

Mã: Matra CST 550/3

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CST 400/3
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CST 400/3" (3 kw)

Mã: Matra CST 400/3

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CS 300/3
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CS 300/3" (2.2 kw)

Mã: Matra CS 300/

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CS 200/3
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CS 200/3" (1.5 kw)

Mã: Matra CS 200/3

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CHT 550 (4 kw)
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CHT 550 (4 kw)

Mã: Matra CHT 55

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CHT 400 (3 kw)
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CHT 400 (3 kw)

Mã: Matra CHT 400

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CH 310 (2.2 kw)
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CH 310 (2.2 kw)

Mã: Matra CH 310

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CH 210 (1.5 kw)
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CH 210 (1.5 kw)

Mã: Matra CH 21

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CH 160 (1.1 kw)
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Matra CH 160 (1.1 kw)

Mã: Matra CH 160

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước đầu inox Matra INOX 100/62 (0.75 kw) Cánh inox
Máy bơm nước đầu inox Matra INOX 100/62 (0.75 kw) Cánh inox

Mã: Matra INOX 100/62

Giá: Liên hệ

Máy bơm đầu inox Matra INOX 100/60 (0.75 kw)
Máy bơm đầu inox Matra INOX 100/60 (0.75 kw)

Mã: Matra INOX 100/60

Giá: Liên hệ

Máy bơm đầu inox Matra Inox 80/60 (0.6 kw)
Máy bơm đầu inox Matra Inox 80/60 (0.6 kw)

Mã: Matra INOX 80/60

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Matra MB 300 (2.2 kw)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Matra MB 300 (2.2 kw)

Mã: Matra MB 300

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Matra MB 200 (1.5 kw)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Matra MB 200 (1.5 kw)

Mã: Matra MB 200

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước họng súng Matra CABT 300 (2.2 kw)
Máy bơm nước họng súng Matra CABT 300 (2.2 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước họng súng Matra CAB 200 (1.5 kw)
Máy bơm nước họng súng Matra CAB 200 (1.5 kw)

Mã: Matra CAB 200

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước họng súng Matra CAB 150 (1.1 kw)
Máy bơm nước họng súng Matra CAB 150 (1.1 kw)

Mã: Matra CAB 150

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước bán chân không Matra CAM 200 (1.5 kw)
Máy bơm nước bán chân không Matra CAM 200 (1.5 kw)

Mã: Matra CAM 200

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước bán chân không Matra CAM 150 (1.1 kw)
Máy bơm nước bán chân không Matra CAM 150 (1.1 kw)

Mã: Matra CAM 150

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước bán chân không Matra CAM 100 (750w)
Máy bơm nước bán chân không Matra CAM 100 (750w)

Mã: Matra CAM 100

Giá: Liên hệ

1 2 3 4 Tiếp
Ebara
Wilo
TCEMGROUP
Elimsan
3M
GUCBIR