20

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN T.H.T VIỆT NAM - kiến tạo giá trị cuộc sống

EnglishVietnamese

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp dùng cho nước sạch, chất lỏng không có chất rắn, chất ăn mòn, được thiết kế từ vật liệu chất lượng cao. Hoạt động bền bỉ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 65-200A (22 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 65-200A (22 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 65-200B (18.5 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 65-200B (18.5 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 65-160A (15 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 65-160A (15 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 65-160B (11 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 65-160B (11 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-250A (22 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-250A (22 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-250B (18.5 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-250B (18.5 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-250C (15 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-250C (15 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-200B (11 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-200B (11 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-160A (7.5 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-160A (7.5 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-160B (5.5 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-160B (5.5 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-125A (4 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-125A (4 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-125B (3 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 50-125B (3 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-250A (15 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-250A (15 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-250B (11 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-250B (11 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-200A (7.5 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-200A (7.5 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-200B (5.5 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-200B (5.5 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-160A (4 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-160A (4 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-160B (3 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 40-160B (3 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 32-160A (3 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 32-160A (3 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 32-160B (2.2 kw)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Sealand CN 32-160B (2.2 kw)

Mã:

Giá: Liên hệ

1 2 Tiếp
Ebara
Wilo
TCEMGROUP
Elimsan
3M
GUCBIR