20

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN T.H.T VIỆT NAM - kiến tạo giá trị cuộc sống

EnglishVietnamese
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-250A (15 kw-20 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-250A (15 kw-20 hp)

Mã: Matra CM 32-250A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-250B (11 kw-15 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-250B (11 kw-15 hp)

Mã: Matra CM 32-250B

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-200A (7.5 kw-10 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-200A (7.5 kw-10 hp)

Mã: Matra CM 32-200A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-200B (5.5 kw-7.5 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-200B (5.5 kw-7.5 hp)

Mã: Matra CM 32-200B

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-200C (4 kw-5.5 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-200C (4 kw-5.5 hp)

Mã: Matra CM 32-200C

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-160A (3 kw-4 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-160A (3 kw-4 hp)

Mã: Matra CM 32-160A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-160B (2.2 kw-3 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 32-160B (2.2 kw-3 hp)

Mã: Matra CM 32-160B

Giá: Liên hệ

Máy bơm ly tâm công nghiệp Matra CM 32-160C (1.5kw-2hp)
Máy bơm ly tâm công nghiệp Matra CM 32-160C (1.5kw-2hp)

Mã: Matra CM 32-160C

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-250A (15 kw-20 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-250A (15 kw-20 hp)

Mã: Matra CM 40-250A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-250B (11 kw-15 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-250B (11 kw-15 hp)

Mã: Matra CM 40-250B

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-200A (7.5 kw-10 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-200A (7.5 kw-10 hp)

Mã: Matra CM 40-200A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-200B (5.5 kw-7.5 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-200B (5.5 kw-7.5 hp)

Mã: Matra CM 40-200B

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-160A (4 kw-5.5 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 40-160A (4 kw-5.5 hp)

Mã: Matra CM 40-160A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-250A (22 kw-30 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-250A (22 kw-30 hp)

Mã: Matra CM 50-250A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-250B (18.5 kw-25 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-250B (18.5 kw-25 hp)

Mã: Matra CM 50-250B

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-250C (15 kw-20 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-250C (15 kw-20 hp)

Mã: Matra CM 50-250C

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-200A (15 kw-20 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-200A (15 kw-20 hp)

Mã: Matra CM 50-200A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-200B (11 kw-15 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-200B (11 kw-15 hp)

Mã: Matra CM 50-200B

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-160A (7.5 kw-10 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-160A (7.5 kw-10 hp)

Mã: Matra CM 50-160A

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-160B (5.5 kw-7.5 hp)
Máy bơm nước ly tâm công nghiệp Matra CM 50-160B (5.5 kw-7.5 hp)

Mã: Matra CM 50-160B

Giá: Liên hệ

1 2 Tiếp
Ebara
Wilo
TCEMGROUP
Elimsan
3M
GUCBIR